Przedszkole nr4 | O nas
15559
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15559,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-13.5,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

Miejskie Przedszkole Publiczne nr 4

Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 4 mieści się przy ul. Władysława Reymonta 7 w Starogardzie Gd. od 14 września 1974 r. Organem prowadzącym jest dla nas Gmina Miejska Starogard Gdański. Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Pomorski Kurator Oświaty.

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3-6 lat. W jednostce
funkcjonuje dziesięć grup przedszkolnych, które są oddziałami całodziennymi.
Przedszkole składa się z budynku głównego, który mieści się przy ul Reymonta 7 oraz oddziału zamiejscowego, który mieści się przy ul. Sienkiewicza 19.

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6⁰⁰ – 16⁰⁰ przez 11 miesięcy w roku. W okresie wakacji przedszkole pracuje jeden miesiąc. W roku szkolnym 2016/2017 jest to sierpień.

W Skład Rady Pedagogicznej wchodzi 23 nauczycieli,w tym 19 z wykształceniem magisterskim, 4 licencjackim, 7 nauczycieli dyplomowanych, 3 mianowanych oraz 13 kontraktowych.

Nasze grono pedagogiczne nieustannie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, poprzez studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne oraz warsztaty i szkolenia.

Rodzice i przedszkole są najważniejszymi środowiskami wychowawczymi dziecka. Właśnie te środowiska odpowiedzialne są za wprowadzenie go w świat ludzi dorosłych. Kontakty z rodzicami przynoszą efekt, gdy oparte są na: zaufaniu szczerości oraz gotowości do zmian. Pragniemy, aby rodzice i nauczyciele naszej placówki łączyli swoje siły w procesie dydaktyczno-wychowawczym, aby nasze działania wzajemnie się uzupełniały dla dobra dziecka.

Wobec rodziców pełnimy funkcje: opiekuńczą, doradczą, wspierającą działania wychowawcze.

W naszym przedszkolu organizujemy spotkania z rodzicami, podczas których, wspólnie omawiamy możliwości rozwojowe dziecka. Dzielimy się spostrzeżeniami i możliwością wspólnej pomocy dzieciom, bo one są dla nas najważniejsze.

Na życzenia rodziców organizujemy zajęcia dodatkowe:

  • Język angielski, 15 – 30 minutowe zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. Naukę, a raczej osłuchanie z językiem prowadzi wykwalifikowany specjalista w formie zabaw.
  • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne wspomagające rozwój dzieci
  • Zajęcia logopedyczne.

Pracę nauczycieli wspomagają specjaliści: psycholog, pedagog, logopeda i nauczyciel prowadzący zajęcia kompensacyjno – wyrównawcze (terapię pedagogiczną.

Ponadto:

  • Posiadamy Pomorski Certyfikat Jakości Edukacj . Jako placówka, której nadrzędnym celem jest dobro dziecka i jego wszechstronny rozwój wybraliśmy do realizacji III standard – Przedszkole prowadzi obserwacje pedagogiczne służące poznaniu i zabezpieczeniu potrzeb rozwojowych dzieci. Nasza placówka ma wypracowane procedury i narzędzia pozyskiwania informacji o postępach i trudnościach w rozwoju dziecka, które modyfikujemy w miarę potrzeb. Mamy wypracowane spójne kryteria obserwacji pedagogicznej. Systematycznie analizujemy i dokumentujemy wyniki obserwacji. Informacje o postępach dziecka i trudnościach w rozwoju systematycznie dwa razy w ciągu roku przekazujemy rodzicom w formie pisemnej. Ta forma przekazu jest jasna, zrozumiała i rzetelna. Informacja dla rodziców w formie arkusza obserwacji zawiera pełny obraz postępów dziecka i wspiera działania wychowawcze rodziców oraz pomaga w podejmowaniu wczesnej interwencji specjalistycznej. Pozwala nam ukierunkować pracę wyrównawczą dziecka w domu oraz ujednolicić oddziaływania wychowawcze rodziców i nauczycieli. Na podstawie uzyskanych informacji na bieżąco wprowadzamy zmiany w procesie dydaktycznym a wyniki obserwacji wykorzystujemy do analizy efektów własnej pracy.
  • Cyklicznie redagujemy i wydajemy gazetkę „Przedszkolaczek”, która cieszy się zainteresowaniem ze strony dzieci i rodziców. ”. Celem gazetki jest: promowanie placówki w środowisku; prezentacja dodatkowych ofert przygotowanych dla przedszkolaków uczęszczających do przedszkola, informowanie rodziców o sprawach i wydarzeniach, jakie mają miejsce w przedszkolu, kształcenie sprawności manualnych, umiejętności logicznego myślenia u dzieci. Gazetkę wzbogacamy konkursami dla dzieci, zdjęciami, listami gratulacyjnymi.
  • Organizujemy pomoc logopedyczną, zajęcia rytmiczno- umuzykalniające oraz konsultacje psychologiczno-pedagogiczne.
  • Prowadzimy pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla dzieci.
  • W ramach zajęć obowiązkowych realizujemy własne programy.
  • Zapewniamy dzieciom udział w spektaklach teatralnych, koncertach muzycznych oraz konkursach.
  • Szanujemy godność naszego wychowanka i zapewniamy dziecku troskliwą opiekę.

Budynek przedszkola jest wyremontowany, jasny i przestronny. Pomieszczenia przedszkolne, wyposażenie przedszkola, w tym środki dydaktyczne, pozwalają Ne realizację przyjętych programów. Nowoczesne meble i kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne zabawki zachęcają do swobodnej zabawy.

Ogród przedszkolny spełnia wymogi bezpieczeństwa i sprzyja zabawom na świeżym powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.