Przedszkole nr4 | Ramowy rozkład dnia 5-6 latki
15664
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15664,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-13.5,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 5 i 6 letnich

6:00 – 8:00 Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej – zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy ruchowe integrujące grupę. Oglądanie książek, albumów, czasopism dziecięcych. Ćwiczenia graficzne, logopedyczne. Praca indywidualna z dzieckiem zdolnym, wyrównawcza. Prace porządkowe w sali. Rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami.
8:00 – 8:15 Ćwiczenia poranne.
8:15 – 8.30 Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.
8:30 – 9:00 Śniadanie- przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, praca dyżurnych, mycie zębów, uczenie dzieci samodzielności.
9:00 – 9:30 Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w ramach realizacji wybranego programu wychowania przedszkolnego z całą grupą. Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka.
9:30 – 10:00 Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych. Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą w miarę możliwości korzystanie z potrzeb specjalistów.
10:00 – 11:15 Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze, spacery i wycieczki.. Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej. Tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej. Czynności samoobsługowe w
szatni, wdrażanie do samodzielności.
11:15 – 11:30 Czynności higieniczno–samoobsługowe, przygotowanie do posiłku, zabiegi higieniczne w łazience, pełnienie dyżuru.
11:30 – 12:00 Obiad – przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami.
12:00 – 12:15 Odpoczynek poobiedni – /bajkoterapia/, wyciszenie dzieci za pomocą wybranych technik relaksacyjnych.
12:15 – 12:40 Utrwalanie poznanych treści, praca indywidualna, praca dowolna z niewielkim udziałem nauczyciela, zabawy graficzne, rysowanie, majsterkowanie, zabawy i  gry językowe.
12:40 – 13:20 Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci. Dowolna działalność dzieci w sali lub w ogrodzie.
13:20 – 13:30 Czynności higieniczno–samoobsługowe, przygotowanie do posiłku, zabiegi higieniczne w łazience, pełnienie dyżuru.
13:30 – 13:45 Podwieczorek – przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenia umiejętności posługiwania się sztućcami, pełnienie dyżuru.
13:45 – 16:00 Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci. Stwarzanie warunków do twórczej aktywności poprzez udział w zajęciach dodatkowych prowadzonych przez specjalistów, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna z dzieckiem zdolnym oraz dydaktyczno – wyrównawcza. Kontakty z rodzicami – rozmowy indywidualne z rodzicami, informowanie o postępach i zachowaniu dzieci, kontakty
okolicznościowe.